Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystania danych osobowych pozyskanych od Użytkownika poprzez stronę www.kancelariahbb.pl (dalej jako: Strona).

 1. Administratorem danych osobowych jest Adwokat Hanna Barska-Błażkiewicz prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Kancelaria Adwokacka Hanna Barska-Błażkiewicz (dalej jako: Kancelaria) z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Jedności 11/8, NIP: 6932153076.
 2. Administrator dokłada wszelkich starań, w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych danych osobowych podczas korzystania ze Strony i w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.
 3. Dane osobowe przetwarzane przez Kancelarię przechowywane są i zabezpieczone zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym RODO) oraz innymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Strona realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniach w następujący sposób:
  1. poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu kontaktowym (tj. imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu),
  2. poprzez gromadzenie plików „cookies” (patrz: Polityka Plików „Cookies”).
 5. Strona zbiera informacje dobrowolnie podane przez osobę ją odwiedzającą.
 6. Dane pozyskane poprzez formularz kontaktowy przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit b) i f ) RODO, tj. podstawą prawną jest podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, w celu zawarcia umowy oraz prawnie uzasadniony interes administratora danych, który polega na utrzymaniu kontaktu oraz sprawnej obsłudze w przedstawieniu oferty Kancelarii.
  Podanie danych osobowych odpowiednio w formularzu kontaktowym jest dobrowolne jednakże ich niepodanie może uniemożliwić nawiązanie kontaktu przez Kancelarię.
 7. Dane osobowe podawane w formularzu kontaktowym są przetwarzane w celu umożliwienia osobom zainteresowanym uzyskania informacji dotyczącej oferowanych przez Kancelarię usług oraz umożliwienia nawiązania współpracy i w postaci umożliwiającej identyfikację określonej osoby. Wskazane dane są przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania w tym odpowiednio: nawiązania kontaktu, udzielenia informacji w związku ze świadczonymi usługami, nawiązania współpracy.
 8. Dane osobowe gromadzone przez Stronę nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 9. Przy wyrażeniu odrębnej zgody podane dane osobowe mogą zostać wykorzystane w innym celu, a to w zakresie wskazanym w treści wyrażonej zgody.
 10. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania dostępu do podanych przez siebie informacji stanowiących dane osobowe, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych. W przypadku wyrażenia dodatkowej zgody na przetwarzanie danych, osoba ta ma w dowolnym momencie prawo do cofnięcia wyrażonej zgody bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej mogą Państwo kontaktować się z administratorem danych przysyłając wiadomość e-mail: adwokat@kancelariahbb.pl